Content Management
made easy
Start >> CMS Modules >> Basis >> Beheer

Module Gebruikers

Module Gebruikers

Algemeen

De gebruikersmodule beheert de leden en beheerders van het CMS systeem.

Leden zijn bezoekers die zich hebben ingeschreven op de website.
Door in te loggen kunnen zij gebruik maken van extra diensten die persoonsverificatie vereisen, zoals bvb de helpdesk, de b2c shop e.d. Daarnaast worden er ook een aantal diensten gecentraliseerd zoals bvb de nieuwsbrief.

Beheerders zijn die mensen die invulling geven aan het CMS systeem.
Door in te loggen kunnen zij de inhoud beheren van die modules waartoe zij toegangsrechten hebben. Deze rechten worden beheerd in beheerdersgroepen.

Beheerders kunnen tot meerdere groepen behoren, dan worden hun rechten gewoon opgetelt.

Voor leden bestaan er 5 aktivatie toestanden:

  • Nieuw: lid/beheerder is nog niet geactiveerd.
  • Actief: lid/beheerder kan nu inloggen.
  • Bevroren: lid/beheerder behoud zijn rechten, maar kan niet inloggen als beheerder.
    Dit is bvb iinteressant voor een stagair die maar voor een korte periode deelneemt in het beheer maar mogelijk later weerkeert.
  • Inactief: lid/beheerder is uitgeschreven.
    Lid/beheerder is niet uit het systeem verwijderd omdat zijn persoon kan verbonden zijn met een aantal akties die hij in het systeem heeft ondernomen. Indien hij zich weer wil inschrijven moet hij zijn account weer activeren en wordt hij daarvoor ook automatisch begeleid.
  • Verbannen: lid kan niet meer inloggen. Handig als je iemand die storend werkt of misbruik maakt van zijn lidmaatschap uit het systeem wil weren.

Hoe wordt men lid?

Door op het publieke gedeelte van de website een profiel aan te maken wordt men lid. Er wordt dan automatisch en onmiddelijk een email ter bevestiging verstuurt waarin een link staat die dient te worden aangeklikt om het account te activeren. Vanaf die moment kan men inloggen als lid en gebruik maken van de verschillende extra diensten.

Hoe wordt men beheerder?

Eens men lid is kan een andere beheerder die daarvoor het recht heeft van dit lid een beheerder maken. Hij kan dan ook toekennen tot welke beheerdersgroep(en) hij hoort en dit lid krijgt dan de bijhorende toegangsrechten.

Hoe heractiveren?

Leden of beheerders die zich uitschrijven worden ge-deactiveerd en krijgen de status inactief. Zij blijven in het systeem omdat zij gerelateeerd kunnen zijn aan bepaalde data, zoals bvb content in de website-module.

Indien zij weer deel willen maken van het systeem, dienen zij zich te heractiveren.
Als zij zich proberen in te schrijven gaan zij doorgestuurt worden naar een activatie-pagina die hen vraagt hun account weer te activeren via email, zoals bij de eerste aanmaak van hun account. Na activatie kunnen zij weer inloggen als lid. Een andere beheerder moet hen weer op de juiste plaats en de juiste rechten geven in elke module.

De-activeren betekent dat de het lid niet meer is opgenomen in zowel het beheerders- of ledenbestand, m.a.w. niet meer deelneemt aan de interne communicatie.

Contact - Administratie - Site Map