Content Management
made easy
Start >> Resellers

Wordt reseller

Wordt reseller

Algemeen

Wat doet u:

  1. U maakt het initieel contact met de klant.
  2. Uit uw gesprekken met de klant blijkt dat de klant meer informatie wil over het BSuite CMS en op z'n minst een demonstratie wil.
  3. U neemt contact op met ons en we plannen samen een vergadering.

Wat doen wij:

  1. We nemen contact op met de klant en plannen samen met u een afspraak waar wij het BSuite CMS demonstreren.
  2. Een prijsofferte wordt opgemaakt en bezorgd aan zowel u als aan klant.
  3. Een grafisch ontwerp wordt gemaakt en ter goedkeuring voorgesteld aan de klant.
  4. Indien een order volgt, wordt bij betaling de nodige doorbetalingen verzorgd.

Wij behouden het recht een potentiële klant te weiegeren om welke reden ook.

Voorwaarden

De voorwaarde om als reseller geregistreerd te kunnen worden is simpelweg een zelfstandig statuut hebben.

Betalingen

U hebt recht op de onderstaand beschreven inkomsten van alle door u aangebrachte klanten:

Algemeen:

  • 25% op de licentiekost van het BSuite CMS, met uitgezondering van de Basis-modulegroep en hosting.
  • Jaarlijks uitbetaling na ontvangst betaling van de klant, zolang de klant bestaat en het BSuite CMS in licentie heeft.

Customisatie en klantspecifieke modules:

  • 25% van de 1-malige project- en customisatiekost.

Meer info?

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie.

Contact - Administratie - Site Map