Content Management
made easy
Start >> CMS Modules >> Internet >> Website

Module website

Module website

Algemeen

Een webpagina mag pas online komen als er aan een aantal criteria is voldaan:

  • De navigatie er naartoe is niet onderbroken door andere ofline pagina's
  • De pagina bevat op z'n minst een titel en één tekstblok.

Dit om te vermijden dat er losse pagina's of lege pagina's zouden bestaan.

Verder kan een pagina geforceerd online worden gezet dmv een timer setting. Indien gewenst kan men bepalen van wanneer tot wanneer een pagina onderdeel van de website is en dit tot op 5 minuten nauwkeurig.

De belangrijkste kenmerken

Design & Publiceren:
Van elke pagina bestaat een design versie en een gepubliceerde versie. Zo kan men rustig en op verschillende momenten aan de website werken zonder dat dit de publieke site beïnvloed. Eens tevreden kan men de gepubliceerde versie geheel of gedeeltelijk vernieuwen met wat men gewijzigd of gemaakt heeft.

Documenten:
Men kan documenten uit de mediamanager koppelen aan een pagina om extra informatie mee te geven.

Timer:
Men kan bepalen van wanneer tot wanneer een pagina online is.

Lightbox:
Men kan het beeldmateriaal van ganse pagina omtoveren tot een fotoboek. De beelden worden dan op maximale grote weergegeven in een zogeheten "lightbox" waarmee men ook vooruit en achteruit beeld per beeld kan navigeren.

Links:
Interne of externe links worden automatisch herkent en getagt. Bij aanklikken van een interne link blijft men in de website, bij een externe wordt een nieuwe window of tab geopent.

Share/Save:
Op elke pagina staat een share knop die bezoekers de mogelijkheid geven de pagina snel en gemakkelijk in hun persoonlijke community site te verspreiden en te promoten, of door te sturen naar vrienden.

Search Engine Optimalization (SEO):
Veel zorg is besteed aan het zo goed mogelijk indexeerbaar maken van elke pagina.

Beheer

In een meervoudige beheerders omgeving kunnen beheerdersgroepen toegangsrechten tot het editeren van een pagina krijgen vanaf een bepaald punt in de site map.
Ook het definitief online zetten van content is een appart recht.

Op die manier is het mogelijk beheerders verschillende verantwoordelijkheden te geven en de mogelijkheid af te schermen dat zij inhouden bewerken waartoe zij geen verantwoordelijkheid of recht hebben.

Verder wordt elke pagina uitgecheckt als men erop komt. Zo wordt vermeden dat 2 beheerders dezelfde pagina gelijktijdig beheren en elkaar overschrijven.

Contact - Administratie - Site Map